Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 25. 3. 2021

Vytvořeno: 26. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 25. 3. 2021 (20:00) vykázáno 1 504 419 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 086 121 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 418 298 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (22,9 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (10,9 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,0 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (7,0 %), dále senioři 70-79 let (23,6 %) a senioři 80+ (26,3 %).  Zbývajících cca 7,3 % osob středního až velmi mladého věku (39 929 osob / 60 652 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 25. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 277 252 osob ve věku 80+, což představuje cca 62,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 178 347 osob ve věku 80+ (40,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami.

K 25. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 368 250 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 36,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 32 574 osob ve věku 70–79 let (3,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami.

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 954 760 osob, k očkování první či druhou dávkou je rezervováno 622 786 osob, 331 974 osob čeká na termín očkování.

  • Senioři ve věku 80+ let: celkem 247 407 osob se dosud registrovalo (cca 56,1 % této věkové kategorie), 199 790 osob má rezervovaný termín k očkování první či druhou dávkou
  • Senioři ve věku 70–79 let: 430 489 provedených registrací (cca 42,6 % této věkové kategorie), 275 981 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve zdravotnictví: 41 903 provedených registrací, 29 092 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve školství: 197 646 provedených registrací, 114 134 osob má rezervovaný termín

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 546 ordinací praktických lékařů, registrováno je celkem 469 410 osob, 21 245 osob má rezervovaný termín. Vykázáno bylo celkem 164 172 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?