Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 23. 3. 2021

Vytvořeno: 24. 3. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data a otevřené datové sady jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 jsou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a také denně aktualizované otevřené datové sady (včetně dat o distribuci a spotřebě vakcín v krajích a na očkovacích místech).

Celkem bylo ke dni 23. 3. 2021 (20:00) vykázáno 1 418 114 aplikovaných dávek očkování, a to u 1 033 273 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování.  U 384 841 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkováni zdravotničtí pracovníci (23,7 % celku), klienti a pracovníci sociálních služeb (11,2 %, bez zdravotníků v sociálních službách), pracovníci kritické infrastruktury (2,0 % integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod., bez zdravotnických pracovníků pracujících v této oblasti), pracovníci ve školství (6,8 %), dále senioři 70-79 let (22,5 %) a senioři 80+ (26,7 %).  Zbývajících cca 7,1 % osob středního až velmi mladého věku (38 351 osob / 58 154 vakcinací u mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 23. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 272 315 osob ve věku 80+, což představuje cca 61,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 441 100 osob ve věku 80+). U 165 390 osob ve věku 80+ (37,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami.

K 23. 3. 2021 bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 337 727 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 33,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2020 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 011 603 osob ve věku 70–79 let). U 25 685 osob ve věku 70–79 let (2,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování ukončeno oběma dávkami.

Registrace v centrálním rezervačním systému. Registraci k očkování dosud provedlo celkem 889 110 osob, k očkování první či druhou dávkou je rezervováno 598 128 osob, 290 982 osob čeká na termín očkování.

  • Senioři ve věku 80+ let: celkem 245 810 osob se dosud registrovalo (cca 55,7 % této věkové kategorie), 198 084 osob má rezervovaný termín k očkování první či druhou dávkou
  • Senioři ve věku 70–79 let: 417 663 provedených registrací (cca 41,3 % této věkové kategorie), 262 941 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve zdravotnictví: 40 929 provedených registrací, 28 285 osob má rezervovaný termín
  • Pracovníci ve školství: 184 708 provedených registrací, 108 818 osob má rezervovaný termín

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 499 ordinací praktických lékařů, registrováno je celkem 451 999 osob, 20 584 osob má rezervovaný termín. Vykázáno bylo celkem 144 017 aplikovaných dávek vakcín.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?