Denní přehled dat k očkování proti COVID-19 k 23. 1. 2021

Vytvořeno: 24. 1. 2021 Poslední aktualizace: 5. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví denně aktualizuje počet provedených a vykázaných očkování proti COVID-19. Souhrnná data jsou k dispozici na adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Záznamy o provedených očkováních jsou poskytovateli zdravotních služeb hlášeny do centrální databáze Informačního systému infekčních nemocí (ISIN, Modul očkování). V ČR v současnosti probíhá očkování očkovacími látkami Comirnaty a Moderna. Tato tisková zpráva shrnuje základní data o počtech provedených a vykázaných očkování v republikovém a krajském přehledu. Denní data vždy shrnují průběžná hlášení předchozího kalendářního dne, uzavřená k 20. hodině. Průběžně zveřejňované denní počty očkování se tak zpětně mění, neboť hlásící centra záznamy doplňují. Na internetové adrese https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 budou denně publikovány souhrnné počty očkování doplňované grafickými přehledy a od 25.1. zde bude publikována první verze otevřených datových sad k této problematice. Tisková zpráva a datové sady budou postupně rozšiřovány o agregované demografické a profesní charakteristiky očkovaných osob, o populační statistiky proočkovanosti, apod.

Celkem bylo ke dni 23. 1. 2021 (20:00) vykázáno 192 021 provedených očkování. U 10 710 osob bylo očkování ukončeno aplikací druhé dávky. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Jsou očkování zdravotničtí pracovníci (54 % celku), pracovníci a klienti sociálních služeb (18 %), senioři 80+ (17 %).  Zbývajících cca 11 % osob středního až velmi mladého věku (13 947 mladších 29 let) jsou většinou medici, studenti či dobrovolníci pracující na odběrných místech a jinde ve zdravotnictví při péči o COVID+ pacienty, nebo v sociálních službách.

K 23. 1. 2021 bylo vykázáno očkování u 46 806 osob ve věku 80+, což představuje cca 11,7 % všech osob této prioritní kategorie. Postupuje také systém registrací a rezervací těchto seniorů. K očkování je rezervováno 77 164 seniorů 80+, což je cca 19,3 % této populační kategorie. Registraci provedlo 185 281 seniorů 80+, což je cca 46 %.

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?