Česká republika uspěla před dalším zahraničním soudem v kauze Diag Human

Vytvořeno: 14. 5. 2020 Poslední aktualizace: 14. 5. 2020

Česká republika dosáhla v kauze Diag Human dalšího úspěchu. Rakouský zemský soud ve Vídni, jako soud odvolací, zrušil výkon rozhodnutí, které ve věci rozhodčího nálezu z roku 2008 vydal v loňském roce lucemburský soud. Společnost Diag Human se toto lucemburské rozhodnutí snažila použít k exekuci proti majetku ČR v Rakousku a Německu, kde se dokonce pokusila obstavit vzácný Rembrandtův obraz. Ani v jedné z uvedených zemí neuspěla. Kromě toho musí společnost uhradit náklady na odvolací řízení, které byly stanoveny soudem.

„Rozhodnutí rakouského soudu potvrzuje, že dosavadní odmítavý postoj České republiky k nárokům společnosti Diag Human vždy byl a je zcela oprávněný,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Rakouský odvolací soud vyhověl odvolacím námitkám ČR a ve svém rozhodnutí uvádí, že rozhodnutí z Lucemburska, jehož exekuce v Rakousku se společnost Diag Human domáhala, není vykonatelným rozhodnutím, protože toto rozhodnutí zavazuje pouze banku v Lucembursku a týká se pouze možných aktiv v Lucembursku.

Společnost Diag Human v minulých měsících opakovaně uváděla, že v podobě lucemburského rozhodnutí má proti České republice nástroj, který může kdykoli a kdekoli v Evropské unii vykonat. Ukazuje se, že to není pravda a obrana ČR je úspěšná. Po vítězství před soudy ve Velké Británii, USA, Francii, Švýcarsku, Nizozemsku, Lichtenštejnsku a Německu se tak v Rakousku jedná o další úspěch České republiky v tomto sporu.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?