Česká republika společně koordinuje postup ve věci covidu-19 v Čínské lidové republice na úrovni EU

Vytvořeno: 5. 1. 2023 Poslední aktualizace: 5. 1. 2023

Česká republika nemá přímou linku s Čínskou lidovou republikou, proto postup ve věci covidu-19 společně koordinujeme na úrovni Evropské unie. Podstatou je, aby země, které mají přímé lety, sekvenovaly vzorky cestujících z rizikových oblastí, abychom rychle identifikovali případné rizikové mutace.

Ministerstvo zdravotnictví se drží odborných stanovisek a doporučení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Výboru pro zdravotní bezpečnost, která říkají, že testování po příletu na evropskou půdu je přínosné a smysluplné pouze u zemí, které provozují přímou leteckou linku z Číny. Jsou to místa prvního vstupu mimo území Číny. Hlavním přínosem testů je sekvenace vzorků pro kontrolu v Číně cirkulujících mutací, nikoli pouhé zjištění covid pozitivních občanů. Obdobný postup volí i další členské státy EU, které nemají přímé letecké spojení s Čínou. V případě zavedení přímé linky mezi Čínou a Českou republikou jsme připraveni zavést toto opatření také.

Odborná stanoviska ECDC a Výboru pro zdravotní bezpečnost sloužila jako podklad i pro včerejší jednání skupiny pro reakci EU na krize (IPCR), které vzhledem k nejednotnému názoru členských států EU skončilo pouze výzvou ke zvážení testování cestujících z Číny již před odletem do zemí EU.

Opatření budou podléhat pravidelné evaluaci a hodnocení vývoje epidemiologické situace ze strany ECDC a WHO a v případě potřeby budu upravena, tak aby byla zajištěna ochrana veřejného zdraví a zároveň koordinovaný přístup evropských států.

Zároveň Ministerstvo zdravotnictví vyzvalo všechny relevantní poskytovatele zdravotní péče, aby v případě pozitivně testovaného člověka, který v posledních dvou týdnech pobýval v Číně, zajistili sekvenaci odebraného vzorku s důrazem na potenciální nové varianty. Podle posledních dostupných informací převažují v Číně obdobné varianty covidu-19 jako v EU. Důvodem toho, že epidemiologická situace v EU je stabilnější než v Číně, je vysoká proočkovanost kvalitními vakcínami v EU.

 


Jste spokojeni s obsahem této stránky?