Česká republika si dlouhodobě udržuje vynikající výsledky prenatální péče

Vytvořeno: 21. 7. 2020 Poslední aktualizace: 2. 8. 2020

Perinatologická data opět dokazují, že české porodnictví dosahuje skvělých výsledků. Údaje 88 porodnických zařízení v ČR z předchozího kalendářního roku ukazují, že klesá podíl novorozenců s nízkou porodnickou hmotností a zároveň také za poslední dekádu významně poklesl podíl vícečetných porodů. „Čeští odborníci v oblasti neonatologie a porodnictví představují pro rodičky garanci péče té nejvyšší možné úrovně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V roce 2019 se narodil o něco nižší počet dětí než v předchozích letech, cca 112 000. Ačkoliv se v ČR zvyšuje průměrný věk žen při narození prvního dítěte, podobně jako v celé Evropě, je tento průměrný věk žen nižší, než je průměr EU, tedy cca 28 let. „ČR má jednu z nejnižších perinatálních úmrtností v Evropě, data rovněž ukazují, že v posledních šesti letech pozorujeme pokles podílu novorozenců s porodní hmotností pod 2500 gramů, což významně podporuje tento trend,“ uvedl Petr Velebil, autor dat a vedoucí Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě. Ke snižování perinatální úmrtnosti v ČR rovněž přispívá i velmi dobře fungující síť perinatologických center intenzivní a intermediární péče, do kterých jsou ve spolupráci s ostatními porodnickými pracovišti centralizovány ženy s rizikovým či patologickým průběhem těhotenství ještě před vlastním porodem. „Perinatologická síť představuje personálně i technicky špičkově vybavená pracoviště, kde mají s komplikovanými případy nejvíce zkušeností,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem pro místní podporuje rozvoj oblasti perinatologické péče prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních fondů i v současném programovém období 2014-2020. Tato forma vysoce specializované péče spolu s onkogynekologickou péči je podporována prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IROP) výzvou číslo 5 „Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ ve výši 1,52 mld. Kč z prostředků EU. Nedávno byla také schválena strategická investice ve FN Brno – výstavba gynekologicko-porodnické kliniky v celkové hodnotě 1,95 mld. Kč.

Počet císařských řezů se i nadále drží na nízkých hodnotách pod mediánem Evropy. V roce 2019 bylo takových porodů 24,2 %. Dlouhodobě nízkých hodnot, tedy cca 3 % ze všech porodů, dosahuje také podíl záchranných operací na konci porodu (tzv. vaginálních extrakčních operací), což je hodnota významně nižší než ve většině evropských zemí. Klesá také podíl vícečetných porodů, což je významný parametr, který ilustruje zátěž systému perinatologické péče. Zatímco v roce 2010 byl tento podíl nejvyšší v rámci celé Evropy (2,13 %), za poslední dekádu významně klesá a v roce 2019 dosáhl podílu 1,33 %.

Ministerstvo zdravotnictví reflektuje společenskou poptávku po tvorbě příznivějšího a komfortnějšího porodnického prostředí za podmínky udržení vysoké bezpečnosti pro matku a dítě. Ztělesňuje jej koncepce Center porodní asistence, kterou blíže představila náměstkyně ministra, Alena Šteflová: „Naším záměrem je vytvořit podmínky a prostředí pro samostatnou práci porodních asistentek, a to v rámci stávající sítě porodnic tak, aby daná porodnice poskytovala ženám přátelské prostředí v kombinaci s okamžitě dostupnou lékařskou péčí.“ Jedná se tak o novou organizaci péče v rámci porodnice, která nabízí předporodní, porodní a poporodní péči ženám s fyziologicky probíhajícím těhotenstvím. Dle svých možností vytvoří porodnice porodní pokoje s možností pobytu rodičky s doprovodem po celou dobu přítomnosti v porodnici. „Smyslem je kultivace porodnictví s ohledem na představy a přání těhotné a rodící ženy, a to při zachování maximálního bezpečí pro matku a novorozence,“ doplnila Šteflová. Centrum porodní asistence tak využívá možností a výhod stávajícího systému péče a vytvoří podmínky pro pozitivní zkušenost s porodem za nastavení maximální bezpečnosti a odbornosti. Koncepce center je zahrnuta do Metodického doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie-porodnictví a neonatologie. Pracovní materiál byl schválen Českou gynekologickou a porodnickou společností ČLS J. E. Purkyně, která jej vydá jako doporučený postup odborné společnosti.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?