Česká republika má šanci získat unikátní centrum pro lékařské vzdělávání

Vytvořeno: 15. 3. 2010 Poslední aktualizace: 15. 3. 2010


Díky dlouholeté spolupráci Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a prestižní americké Mayo Clinic má Česká republika šanci jako první v Evropské unii vybudovat unikátní centrum pro multidisciplinární simulační vzdělávání v oblasti lékařství. Brno by se stalo centrem nejmodernější lékařské výuky v rámci sítě, která po vzoru již existujícího centra v Mayo Cliníc vznikne na všech kontinentech. V Evropě by taková centra měla vzniknout maximálně dvě.
 
Zástupci Ministerstva zdravotnictví, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Mayo Clinic a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity představili plán na vybudování multidisciplinárního simulačního centra pro vzdělávání lékařského a zdravotnického personálu po vzoru centra, které funguje již od roku 2006 v rámci americké Mayo Clinic. Ta plánuje umožnit limitovanému počtu partnerských institucí vybudovat podobná centra v rámci projektu „Global Networking in Advanced Medical Education“.
 
„Mayo Clinic je nejen největším centrem klinické medicíny a lékařského výzkumu na světě, ale také synonymem pro nejvyšší kvalitu v oblasti celoživotního lékařského vzdělávání,“ vysvětluje Dana Jurásková, ministryně zdravotnictví ČR, a dodává: Své simulační centrum Mayo Clinic připravovala více než pět let za spolupráce s předními světovými odborníky. Naši lékaři měli možnost si centrum prohlédnout a vyzkoušet v rámci krátkodobých a dlouhodobých stáží. Od roku 2002 jich na dlouhodobých stážích v Mayo Clinic byli téměř čtyři desítky.“
 
Simulační centrum umožňuje nácvik řešení situace, která může nastat na operačních sálech, jednotkách intenzivní péče, koronárních jednotkách či standardních odděleních nebo při poskytování ambulantní péče. S použitím nejmodernějších informačních a vizualizačních technologií včetně robotických pacientů lze simulovat prakticky jakoukoli z klinických situací od život ohrožující srdeční arytmie, předávkování pacienta léky až po zvládnutí požáru na operačním sále v průběhu komplikované operace. Centrum dále umožňuje kvalifikovanou výuku nových diagnostických a léčebných metod, technik a postupů, jako jsou např. mozkové endoskopie, a tím má zásadní význam pro bezpečné zavádění nových metod do klinické praxe.  Simulační centrum umožňuje také kvalifikovanou výuku komunikace s pacientem. Právě výuka správné komunikace představuje na Mayo Clinic jednu z nejdůležitějších oblastí lékařského vzdělávání.  
 
„Multidisciplinární simulační centrum Mayo Clinic se v mnohém podobá simulačním centrům používaným pro výcvik pilotů,“ vysvětluje Petr Koška, ředitel Fakultní nemocnice u svaté Anny, a pokračuje:  „Může sloužit pro výuku lékařů, mediků a sester, ale i celých zdravotnických týmů. Umožňuje pokrýt prakticky celé spektrum medicíny od nácviku vytvoření anamnézy až po výuku náročných operačních postupů. Výrazně se tak zvyšuje bezpečnost a účinnost léčby pacientů. Současně se urychluje také bezpečné zavádění nejmodernějších metod do klinické praxe.“
 
 „Pro výuku v simulačním centru vyvinula Mayo Clinic více než 100 vzdělávacích programů. Jiná simulační centra v USA a Evropě se většinou specializují na výuku jednoho až dvou oborů.  Žádné jiné centrum nenabízí tak pokročilé a progresivní formy výuky jako celku. Svou interaktivností a možností celoživotního vzdělávání výuka v simulačním centrum Mayo Clinic představuje naplnění vizí učitele národů Jana Amose Komenského,“ uvádí náměstek ředitele FNUSA Tomáš Kára.
 
Zástupci vedení Fakultní nemocnice u sv. Anny již více než rok intenzivně pracují na tom, aby v rámci spolupráce s Mayo Clinic bylo možné první ze sesterských simulačních center vybudovat právě v České republice. Mayo Clinic vysoce oceňuje dosavadní spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v oblasti lékařského výzkumu a vývoje nových technologií, která vedla mimo jiné ke společnému americkému patentu a třem dalším společným patentovým aplikacím. Proto její vedení rozhodlo, že Česká republika bude mít v konkurenci ostatních zemí a institucí přednost na získání licence pro vybudování multidisciplinárního simulačního centra. To by se stalo prvním školícím centrem v rámci sítě „Global Networking in Advanced Medical Education“ pro oblast Evropské unie.  
 
„Již od listopadu 2006 probíhají přípravná jednání a další aktivity k tomu, abychom takové centrum mohli v Brně vybudovat,“ říká Marek Šnajdr, 1. náměstek ministryně zdravotnictví, a uzavírá: „Centrum by bylo vybudováno v letech 2011–2013 s použitím prostředků Strukturálních fondů Evropské unie. Celkové náklady odhadujeme na cca 700 milionů korun.“
 
 
  Pro více informací kontaktujte: 


Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail:
tis@mzcr.cz


 


Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, tel.: 543 182 003, mobil: 721 903 073
Mgr. Šárka Urbánková, tisková mluvčí, e-mail:
sarka.urbankova@fnusa.cz


________________________________________________________________________________  
 


Projekt FNUSA-ICRC
Cílem projektu FNUSA-ICRC je vybudovat na území České republiky špičkové mezinárodní centrum pro oblast aplikovaného lékařského výzkumu. To díky unikátní logistice mezinárodní vědecké spolupráce založené na koncepci dynamických vědeckých týmu a originálnímu systému flexibilních vědeckých laboratoří dokáže urychlit vývoj nových průlomových léčebných a diagnostických strategií, technologií včetně bio- a nanotechnologií a léků až o 50 %. A to při respektování všech nejpřísnějších mezinárodních norem pro etiku a bezpečnost výzkumu. Současně umožní FNUSA-ICRC realizaci výzkumných projektů, které svým rozsahem a kvalitou nebylo dosud možné uskutečnit.
Projekt FNUSA-ICRC představuje vyvrcholení téměř desetileté úspěšné spolupráce odborníků Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Mayo Clinic v oblasti lékařského výzkumu. Na vývoji koncepce projetu FNUSA-ICRC pracoval společný tým předních českých odborníků se špičkovými odborníky Mayo Clinic od roku 2004. Koncepce navrhovaného projektu FNUSA-ICRC využívá více než čtyřicetiletých zkušeností Mayo Clinic s provozováním vlastního centra klinického výzkumu. Mayo Clinic je současně hlavním strategickým akademickým partnerem projektu.
FNUSA-ICRC bude po svém dokončení teprve třetím mezinárodním výzkumným střediskem – po Evropském středisku pro jaderný výzkum (CERN)
a Mezinárodní kosmické stanici (ISS) a vůbec prvním mezinárodním centrem v oblasti lékařského výzkumu. Prioritním zaměřením FNUSA-ICRC bude kardiovaskulární a neurovědní výzkum s možnými přesahy do onkologie a dalších oborů.
Projekt FNUSA-ICRC představuje platformu pro vytvoření těsné euro-americké spolupráce a sdílení know-how v oblasti lékařského výzkumu, vývoje pokročilých technologií, vzdělávání, high-tech průmyslových výrob a lékařské péče. Projekt FNUSA-ICRC byl schválen vládním usnesením číslo 239/2006 jako strategický projekt České republiky v oblasti rozvoje lékařského výzkumu, lékařského vzdělávání, znalostní ekonomiky a veřejné lékařské péče.
 
Mayo Clinic, Rochester, USA
Mayo Clinic je nezisková nemocnice univerzitního typu zaměstnávající kolem 50 tisíc pracovníků. Mnoha odborníky je považována za nejprestižnější zdravotnické zařízení na světě, a to jak pro kvalitu a rozsah poskytované zdravotnické péče, tak pro své čelní postavení v oblasti základního a klinického výzkumu a pre i postgraduálního vzdělávání lékařů. V oblasti klinické péče se opakovaně umisťuje mezi nejlepšími zdravotnickými zařízeními USA. Je jedním z předních světových center lékařského výzkumu. Ročně investuje přibližně 400 milionů do lékařského výzkumu, což je asi desetinásobek toho, co investuje do podpory lékařského výzkumu Česká republika jako celek. V současné době řeší Mayo Clinic více než osm tisíc vědeckých projektů a ročně přihlašuje kolem stovky patentových aplikací.
Česká republika je dosud jedinou zemí, se kterou Mayo Clinic  uzavřela dohodu o spolupráci v oblasti lékařského výzkumu.  
 
Originální verzi tiskové zprávy najdete níže v příloze.
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?