Česká psychiatrická péče se dočká změn

Vytvořeno: 4. 10. 2012 Poslední aktualizace: 4. 10. 2012
Ministerstvo zdravotnictví připravuje reformu psychiatrické péče v České republice s cílem modernizovat celý systém a zvýšit kvalitu péče o pacienty. Zároveň reforma zajistí přesun léčby z velkých institucí do personálně lépe zajištěných lokálních center.
 
Od začátku devadesátých let nedoznala psychiatrická péče u nás žádných významných systémových změn a trpí dlouhodobou podfinancovaností. Přitom výskyt duševních poruch má trvale stoupající charakter a patří k druhému nejčastějšímu důvodu pro přiznání invalidního důchodu. „Počet pacientů s duševní poruchou každoročně roste a současný model není schopen v tomto náporu dostát podmínkám kvalitní péče. Materiálně i technicky zastaralé psychiatrické léčebny, které jsou zároveň pro pacienty těžko dostupné, tomu jenom nasvědčují. Z tohoto důvodu současný model vyžaduje systémovou změnu,“ říká první náměstek ministra zdravotnictví Marek Ženíšek.
 
Reforma psychiatrické péče vychází ze strategie Světové zdravotnické organizace (WHO). Ta podporuje především rozvoj komunitní a semimurální péče, zvýšení role primární péče a všeobecných nemocnic, transformaci psychiatrických léčeben a vzdělávání odborných pracovníků. Zcela zásadní součástí reformního úsilí v České republice je přitom dle strategie ministerstva zdravotnictví posun k humánnímu a udržitelnému způsobu léčby poskytovanému v co největší míře v přirozené komunitě. V současné době ministerstvo zdravotnictví pracuje s několika základními variantami, které prodiskutuje společně s nově ustavenou pracovní skupinou pro reformu psychiatrické péče. Mezi členy této skupiny patří např. zástupci ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí, České psychiatrické společnosti JEP, nestátních neziskových organizací, zdravotních pojišťoven, ale rovněž zástupci pacientských organizací.
 
„Psychiatrická péče představuje v následujícím období jednu z hlavních priorit ministerstva zdravotnictví. Považujeme za nutnost rozvíjet moderní trendy a metody v psychiatrii, abychom dosáhli evropských standardů 21. století,“ uvádí Ženíšek a dodává: „K samotné realizaci reformy chceme využít strukturální fondy Evropské unie v předpokládané výši asi 6 mld. Kč, které budou k dispozici od roku 2014. Implementace konkrétních kroků bude zahájena rovněž v roce 2014.“
 
 
 
Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 166
Odbor komunikace s veřejností, e-mail: tis@mzcr.cz
 
 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?