Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Cenu PhDr. Alice Garrigue Masarykové získala Jarmila Morcinková z Nemocnice Třinec

Vytvořeno: 12. 5. 2022 Poslední aktualizace: 12. 5. 2022

Při příležitosti Mezinárodního dne sester byla dnes poprvé udělena Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové za přínos českému ošetřovatelství. Jarmile Morcinkové z Nemocnice Třinec předal ocenění v zastoupení ministra zdravotnictví jeho náměstek Josef Pavlovic.

předání oceněníCena nese jméno Alice Garrigue Masarykové, první dcery československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, která kromě mnoha jiných aktivit podporovala vzdělávání v ošetřovatelství. Právě na její popud přijely do Prahy roku 1920 tři zkušené americké sestry s cílem vybudovat zde první ošetřovatelskou školu. Alice Masaryková následně pomáhala zvyšovat prestiž školy i ošetřovatelek samotných. Cenu tvoří pamětní list a finanční ocenění v hodnotě 100 tisíc korun.

„V posledních letech stoupá zájem o studium na zdravotních školách i počet úvazků sester u lůžka. To je pro nás důkazem, že snahy Ministerstva zdravotnictví o zvýšení počtu ošetřovatelských profesí vedou správným směrem. Věřím, že i tato cena a osobní příklad nominovaných napomohou zviditelnění práce sester. Paní Morcinková svou pedagogickou činností výrazně přispěla k výchově nových sester a cenu si právem zaslouží. Zároveň děkuji všem sestrám a k Mezinárodnímu dni sester jim přeji pevné zdraví a radost z práce,“ uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Vítězka Jarmila Morcinková pracuje v Nemocnici Třinec přes 30 let. Při zaměstnání zvládla vysokoškolské studium, a kromě práce ve směnném provozu na anesteziologicko-resuscitačním oddělení učí odborné předměty na střední zdravotnické škole, vede kurzy první pomoci, vypomáhá v mobilním hospici a účastní se jako zdravotník letních táborů. Pro Nemocnici Třinec vytvořila vzdělávací e-learningový portál. Díky svému nasazení si mezi spolupracovníky vybudovala respekt i důvěru a je vyhledávanou mentorkou pro nově začínající sestry.

Pomyslná druhá příčka náleží Jarmile Cmuntové z Nemocnice Jihlava, o třetí místo se podělily Kristina Krausová ze společnosti AGEL a Jaroslava Kuzníková z Karvinské hornické nemocnice. „Vítězce a nominovaným upřímně gratuluji a všem sestrám děkuji za jejich každodenní práci, patří jim naše velké uznání a respekt celé společnosti. Pandemická situace jednoznačně ukázala, že role sester je zcela zásadní pro poskytování zdravotní péče. A potvrdily to i nominační formuláře navržených sester. Praxe, zkušenosti a osobní příklad každé z nich by vydaly na knihu. Odborná porota měla opravdu těžký výběr,“ dodala hlavní sestra ČR Alice Strnadová. 

 

Cena PhDr. Alice Garrigue Masarykové byla předána v klášteře Emauzy na společenském odpoledni, jehož součástí bylo hudební vystoupení úspěšného swingového zpěváka Jana Smigmatora.


Jste spokojeni s obsahem této stránky?