Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Studie kvality zdravotní péče v ČR – spolupráce s OECD

Vytvořeno: 26. 1. 2018 Poslední aktualizace: 25. 1. 2022

V roce 2013 se ČR (zastoupena Ministerstvem zdravotnictví, MZ) rozhodla zapojit do jednoho z pilotních projektů OECD se zaměřením na oblast zdraví – Studie kvality zdravotní péče.

Jedná se o historicky první studii OECD orientovanou specificky na kvalitu zdravotnictví v České republice. Za předpokladu znalostí hodnotících expertů OECD o efektivnějších systémech z ostatních členských zemí OECD, bylo cílem MZ získat cenné poznatky a praktické podněty pro trvalé a kontinuální zvyšování kvality zdravotních služeb v ČR.

Realizace projektu v ČR započala začátkem roku 2013. V rámci sběru dat byly analytiky OECD hodnoceny následující 4 oblasti:

  • systém zdravotnictví ČR a jeho kvalita,
  • datová základna ve zdravotnictví,
  • screeningové programy,
  • diabetes mellitus.

Sběr dat:
V rámci mise, jež se v ČR konala v září 2013, se zástupci OECD setkali a následně diskutovali se zástupci managementu mnoha institucí, jež v ČR reprezentují zdravotnictví či jeho kvalitu. Jejich výběr podléhal striktním požadavkům OECD, podle nichž byly zvoleny např. MZ ČR, fakultní a krajské nemocnice, zdravotní pojišťovny, akreditační agentury, ÚZIS, IBA MU v Brně, Sdružení ambulantních specialistů, významné pacientské organizace, ČSL JEP, vedení lékařských fakult, ČLK, ČAS, ČLeK, Sdružení praktických lékařů a další.  Celkem proběhlo přibližně 30 jednání.

Pro zajištění objektivity probíhala některá jednání na základě výslovného požadavku OECD bez přítomnosti zástupců MZ. Tlumočení muselo být též zajištěno externí agenturou; MZ bylo z účasti na tlumočení vyloučeno.

Informace byly získávány též pomocí dotazníkového šetření. Odpovědi, jež zpracovávalo samo MZ či ÚZIS, byly kvůli záruce objektivity rovněž revidovány externími odborníky.

Výstupy:
Seznámení se zhodnocením studie proběhlo prostřednictvím p. Francescy Colombo, zástupkyně OECD, dne 25. 6. 2014 na semináři MZ v IKEM.

Tyto výstupy míní MZ využít

  • k podpoře a rozvoji již zavedených programů kvality a bezpečí zdravotních služeb,
  • k přípravě funkční dlouhodobé strategie napříč klíčovými orgány státní správy, institucemi zajišťujícími bezpečnost a kvalitu zdravotní péče, pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb.

Konečným výstupem Studie kvality zdravotní péče je publikace, která obsahuje nejen dílčí analýzy zkoumaných oblastí, ale ve svém závěru i hodnocení a strategická doporučení pro trvalé zvyšování kvality zdravotní péče v ČR.

K přečtení v anglickém jazyce zde; českou verzi vizte prosím v příloze.

Hlavním doporučením studie je věnovat zvýšený zájem preventivním programům a programům na posílení a podporu primární péče s cílem zastavit nárůst výskytu chronických onemocnění, především diabetu mellitu.

V příloze naleznete originál prezentace p. Francescy Colombo – v anglickém jazyce.                  

Přílohy