STOP Dekubitům – 18. 11. 2021

Vytvořeno: 26. 11. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Tisková zpráva – Kulatý stůl k otázkám dekubitů – 18. 11. 2021

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR proběhlo již tradiční 9. setkání s názvem „Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v České republice“.
Mgr. Alice Strnadová, MBA, ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání, hlavní sestra ČR, PhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, úsek regulace nelékařských povolání NCO NZO, Mgr. Nina Müllerová, manažerka kvality FN Plzeň a zástupce České asociace sester, prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., Ústav zdravotnických věd, proděkanka pro nelékařské studijní programy a informační technologie LF MU Brno a vedoucí oddělení hodnocení kvality ÚZIS připravily tiskovou zprávu, která slouží nejen jako přehled aktivit realizovaných v dané oblasti, ale též jako inspirace pro všechny, kdo se dané problematice věnují. Přehled dosavadních aktivit je rovněž výzvou k odborné i laické veřejnosti pro připomenutí Světového dne STOP dekubitům, který je každoročně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu a připadá v letošním roce na 18. listopadu.

 

Kompletní tisková zpráva je ke stažení zde

 

Přílohy