Statistiky programů dobrovolnictví ve zdravotních službách dle ÚZIS

Vytvořeno: 18. 10. 2023 Poslední aktualizace: 3. 12. 2023

Statistická data o realizovaných programech dobrovolnictví ve zdravotních službách (PDZS) v ČR jsou získávána každoročně od poskytovatelů zdravotních služeb formou výkazů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Následně jsou vyhodnocována a slouží pro celostátní úroveň řízení Národního programu dobrovolnictví ve zdravotnictví (NPDZ) a ke sledování celkového vývoje dobrovolnictví ve zdravotnictví v ČR.  

Způsob evidence a sběru dat o dobrovolnických programech u poskytovatele zdravotních služeb

Pro získání validních souhrnných dat o PDZS je nutná jejich standardizovaná evidence a systematický průběžný sběr na úrovni jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb (PZS), kteří dobrovolnické programy realizují.

Pro standardizovaný sběr dat o PDZS jsou vytvořeny a popsány dva nástroje:

  • Evaluační indikátory definují potřebný typ dat a způsob jejich sběru.
  • Interní databáze PDZS je strukturovaný souhrn sbíraných informací a dat, které jednotlivým PZS slouží pro interní koordinaci a hodnocení jejich PDZS a zároveň poskytne data pro vyplnění výkazů ÚZIS.

Dokumenty popisující oba nástroje jsou uvedeny v přílohách níže.

Přílohy