Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Stanovisko MZ – ukládání pokut za přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb. v případě opakovaného spáchání přestupku ve světle přitěžující okolnosti

Vytvořeno: 25. 1. 2021 Poslední aktualizace: 25. 1. 2021

Přílohy