Stanovisko MZ – problematika odborného zástupce poskytovatele zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb. – vztah obdobný pracovněprávnímu, oznamování změn odborného zástupce podle § 21 zákona o zdravotních službách

Vytvořeno: 3. 12. 2018 Poslední aktualizace: 21. 8. 2020

Přílohy