Stanovisko MZ – postup poskytovatelů lůžkové zdravotní péče při propouštění pacientů závislých na další péči

Vytvořeno: 5. 12. 2018 Poslední aktualizace: 21. 8. 2020

Přílohy