Stanovisko MZ – postup krajských úřadů při oznamování změn v osobě odborného zástupce poskytovatelem zdravotních služeb podle § 21 zákona o zdravotních službách

Vytvořeno: 5. 12. 2018 Poslední aktualizace: 21. 8. 2020

Přílohy