Stanovisko k přechodným ustanovením novel zákona č. 48/1997 Sb.

Vytvořeno: 2. 4. 2012 Poslední aktualizace: 2. 4. 2012

Odbor farmacie, s ohledem na nejasnosti interpretace přechodných ustanovení, podává tímto výklad především čl. II zákona č. 298/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Přílohy