Stanovisko k dočasné úhradě vysoce inovativních přípravků stanovené podle staré právní úpravy a k rozsahu přezkumu dvoustranných závazků

Vytvořeno: 6. 6. 2012 Poslední aktualizace: 6. 6. 2012

Odbor farmacie, s ohledem na nejasnosti interpretace zákonných ustanovení týkajících se délky dočasné úhrady vysoce inovativních léčivých přípravků (dále jen „VILP“) tímto podává výklad ustanovení § 39d odst. 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejném zdravotním pojištění“).

Přílohy