Soubor výukového materiálu pro doplnění poučených dobrovolníků

Vytvořeno: 19. 10. 2020 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských oborů připravilo v souvislosti se stoupajícím počtem hospitalizovaných pacientů s onemocněním Covid-19,  soubor výukového materiálu pro dobrovolníky, kteří se chtějí aktivně zapojit a pomoci zdravotnickým zařízením či zařízením sociálních služeb v péči o nemocné pacienty.

Cílem je zájemcům poskytnout ucelený přehled informací a výukového materiálu, díky němuž se zájemci seznámí s jednoduchými základy péče o nemocného na lůžku, zásadami hygieny a používání ochranných zdravotnických pomůcek.

 

Doporučené vzdělávací materiály (NCO NZO)

 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří jakýmkoli způsobem zdravotnickým zařízením, zařízením sociálních služeb a orgánům ochrany a podpory veřejného zdraví pomáhají a podávají pomocnou ruku.