Sledování kvality koupacích vod ve volné přírodě

Vytvořeno: 4. 8. 2022 Poslední aktualizace: 28. 8. 2022

Koupání ve volné přírodě je velice oblíbená letní aktivita, která má v Česku dlouholetou tradici. Nicméně je nutné vzít v úvahu, že je spojeno i s řadou rizik spočívajících v „přírodní vodě“, která na rozdíl od bazénové vody podléhá různým vlivům a možnosti ovlivňování její kvality jsou značně omezené. Z důvodu ochrany zdraví koupajících se rekreantů je orgány ochrany veřejného zdraví dlouhodobě sledována kvalita těchto vod a veřejnosti zpřístupňovány potřebné informace.

Přílohy