Seznam úspěšných žadatelů o dotaci na SV lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech

Vytvořeno: 23. 10. 2017 Poslední aktualizace: 23. 10. 2017

Ministerstvo zdravotnictví dne 11. 9. 2017 vyhlásilo dotační program na Podporu specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech včetně metodiky dotačního řízení na podporu specializačního vzdělávání lékařů – absolventů ročníku 2017 ve vybraných oborech, která upřesňuje podmínky pro získání dotace na podporu specializačního vzdělávání a dále určuje postup při poskytování dotací a vypořádání finančních prostředků se státním rozpočtem prostřednictvím ústředního orgánu státní správy pro žadatele o dotace státního rozpočtu. V souladu s podmínkami dotace u vedenými v této metodice zveřejňujeme seznam úspěšných žadatelů o dotaci v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání.

Přílohy