Seznam poskytovatelů, kteří splnili podmínky pro udělení statutu screeningového pracoviště pro mamární screening

Vytvořeno: 31. 1. 2022 Poslední aktualizace: 3. 3. 2022

Od 1. 1. 2022 je účinný zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který obsahuje nová ustanovení týkající se screeningových vyšetření. Tato legislativní změna se dotýká všech poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bylo v minulosti vydáno Osvědčení o splnění podmínek k provádění mamárního screeningu.

V průběhu měsíce února budou poskytovatelům uvedeným v příloze vydávány Statuty screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu.

Přílohy