Screening karcinomu prsu

Doporučený standard pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v ČR

30. 4. 2024 Celý článek »

Seznam poskytovatelů, kteří splnili podmínky pro udělení statutu screeningového pracoviště pro mamární screening

Od 1. 1. 2022 je účinný zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve […]

31. 1. 2022 Celý článek »

Národní radiologické standardy a Indikační kritéria pro mamografii

Ministerstvo zdravotnictví vydává podle § 70 odst. 5 a § 71 odst. 1 písm. a) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, Národní radiologické standardy a […]

30. 1. 2022 Celý článek »