Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Seznam mezinárodních smluv

Vytvořeno: 7. 5. 2023 Poslední aktualizace: 17. 1. 2024

Texty níže uvedených mezinárodních smluv, které jsou publikovány ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, naleznete v odkazech vedených u příslušné smlouvy. Texty nepublikovaných smluv lze na vyžádání obdržet od Odboru mezinárodních věcí a Evropské unie MZ ČR.

U zemí, které jsou členy EU, je aplikováno právo EU: především nařízení Rady č. 883/2004, v platném znění, a č. 987/09, v platném znění, a to v rozsahu, ve kterém se mohou aplikovat s ohledem na stanovený osobní rozsah.

Albánie
Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Albánské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy (text smlouvy č. 98/2011 Sb. m. s.

Afghánistán
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (text smlouvy č.103/1987 Sb., změna smlouvy č. 96/2010 Sb. m. s.)

Alžírsko
Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 12/1967 Sb., změna smlouvy č. 96/1997 Sb. m. s.

Arménie
Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy (text smlouvy č. 54/2014 Sb. m. s.)

Belgie
Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Belgického království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (text smlouvy č. 579/1992 Sb. m. s.

Bělorusko
Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy (text smlouvy č. 107/2009 Sb. m. s.)

Bulharsko
Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (text smlouvy č. 22/1960 Sb. m. s.)

Černá Hora
Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 89/1964 Sb. m. s.)
 
Čína
Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (text smlouvy č. 269/1995 Sb. m. s.) 

Egypt

Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Sjednocené arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 9/1965 Sb., změna smlouvy č. 50/2006 Sb. m. s.)

Etiopie
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Etiopské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, Praha, 12. 11. 1987

Chorvatsko
Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 89/1964 Sb.)

Izrael
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech zdravotnictví a lékařské vědy
(text smlouvy č. 55/2007 Sb. m. s.)

Jordánsko
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (text smlouvy č. 47/1986 Sb., změna smlouvy č. 99/1997 Sb. m. s.)

Kazachstán
Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Kazachstán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy (text smlouvy č. 91/2012 Sb. m. s.)

Kuba
Ujednání o vzájemném bezplatném léčení pracovníků velvyslanectví Československé socialistické republiky a velvyslanectví Kubánské republiky, sjednané výměnou nót, Havana, 28. 10. a 2. 11. 1964

Kuvajt
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd Kuvajt (text smlouvy č. 78/1980 Sb., změna smlouvy č. 98/1997 Sb. m. s.)

Kypr
Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 7/1974 Sb. m. s.)

Laos
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 112/1980 Sb., změna smlouvy č. 100/1997 Sb. m. s.)

Litva
Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 13/2019 Sb. m. s.)

Maďarsko
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (text smlouvy č. 20/1983 Sb. m. s)

Makedonie (FYROM)
Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie (text smlouvy č. 58/2012 Sb. m. s.)

Malta
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 2/1981, změna smlouvy č. 97/1997 Sb. m. s)

Moldavsko
Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Moldavské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy (text smlouvy č. 28/2012 Sb. m. s.)

Mongolsko
Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 119/1968 Sb., změna smlouvy č.38/2001 Sb. m. s.)

Mosambická republika
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (text smlouvy č. 71/1987 Sb., změna smlouvy č. 51/2006 Sb. m. s.)

Nepálské království
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Královskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy (text smlouvy č. 71/1979 Sb.)

Palestina
Jednostranné prohlášení vlády České a Slovenské federativní republiky o bezplatném léčení pracovníků velvyslanectví a jejich rodinných příslušníků, sdělení MZV ČR ze dne 21. 2. 1991

Polsko
Úmluva o zdravotnické spolupráci mezi Československou republikou a Polskou republikou, Varšava, 17. 11. 1950, změněna výměnou nót.

Rakousko
Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 94/1983 Sb. m. s.)

Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby (podepsáno dne 21. 1. 2016)

Dohoda o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a Jihomoravským krajem (text smlouvy)

Republika Myanmarský svaz
Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Republiky Myanmarský svaz o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy (text smlouvy č. 27/2014 Sb. m. s.)

Rumunsko
Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o zdravotnické spolupráci, Bukurešť, 25. 3. 1958

Rusko
Dohoda o bezplatném předání sanatoria v Karlových Varech, náležejícího Sovětskému svazu, do vlastnictví československého státu, a o poskytování léčby sovětským občanům v sanatoriích v Karlových Varech, Praha, 23. 4. 1957.

Řecko
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 93/1983 Sb. m. s.)

Slovensko

  1. Dohoda mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby (text smlouvy č. 270/1995 Sb. m. s.)

  2. Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče (text smlouvy č. 48/2001 Sb. m. s.)

  3. Správní ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče (text smlouvy č. 49/2001 Sb. m. s.)

  4. Dodatek č. 1 ke Správnímu ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče (text smlouvy č. 104/2003 Sb. m. s.)

Slovinsko
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (text smlouvy č. 3/2008 Sb. m. s.)

Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví (text smlouvy č. 105/1976 Sb. m. s.)

Spolková republika Německo
Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby (text smlouvy č. 53/2014 Sb. m. s.)

  • Bavorsko
    Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi ministerstvem vnitra, stavebnictví a dopravy Svobodného státu Bavorsko a Karlovarským krajem a Plzeňským krajem a Jihočeským krajem ze dne 3. 10. 2016 (text smlouvy)

  • Sasko
    Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb mezi ministerstvem vnitra Svobodného státu Sasko a Karlovarským a Libereckým a Ústeckým krajem ze dne 25. 11. 2015 (text smlouvy)

Srbsko
Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 89/1964 Sb. m. s.)

Súdán
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Súdánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 98/1970 Sb., změna smlouvy č. 53/2006 Sb. m. s.)

Sýrie
Úmluva o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky (text smlouvy č. 106/1976 Sb., změna smlouvy č. 54/2006 Sb. m. s.)

Švédsko
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 100/1984 Sb. m. s.)

Tunisko
Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky (text smlouvy č. 11/1967 Sb. m. s., výměna nót 5. 12. 2001) 

Ukrajina
Dohoda o bezplatném předání sanatoria v Karlových Varech, náležícího Sovětskému svazu, do vlastnictví československého státu, a o poskytování léčby sovětským občanům v sanatoriích v Karlových Varech, Praha, 23. 4. 1957.

Vietnam
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (text smlouvy č. 118/1967 Sb. m. s., výměna nót 4. 7. 2001, změna smlouvy č. 31/2023 Sb. m. s.)

Zambie
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd (text smlouvy č. 48/1989 Sb., změna smlouvy č. 52/2006 Sb. m. s.)