Seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka

Vytvořeno: 9. 4. 2020 Poslední aktualizace: 9. 4. 2020

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 8. 4. 2020 – seznam evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka

 

S ohledem na dostupné informace o geografické distribuci případů infekce virem západonilské horečky (dále jen „WNV“) v Evropě v loňském roce publikované Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a další dostupné informace vztahující se k WNV, které jsou významné z epidemiologického hlediska, doporučuje předsednictvo Národní transfuzní komise dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené země nebo oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v období od 1. 5. 2020 do 31. 10. 2020 pobývaly (pozn. za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování) v následujících zemích nebo oblastech:

 

Země

Oblast vyřazení

Bulharsko

celá země

Itálie

provincie: Emilia Romana, Piemont, Lombardie, Veneto, Friuli-Venezia Giulia

Pozn.: orientačně ve vnitrozemí provincie severně od Toskánska a San Marina

Kypr

celý ostrov

Maďarsko

celá země

Makedonie (nově Severní Makedonie)

celá země

Rumunsko

celá země

Řecko

celá země

Srbsko

celá země

Turecko

celá země

 

Pozn. Doporučení je vydáno v souladu s článkem 3 Metodického pokynu, kterým se stanoví postup při posuzování rizika nákazy virem západonilské horečky a postup ke snížení rizika přenosu tohoto viru transfuzí, vydaném ve Věstníku MZ číslo 5/2019.