Seznam evidovaných provozoven společného stravování

Vytvořeno: 14. 2. 2020 Poslední aktualizace: 6. 12. 2023

V souladu s § 23 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů, je každý provozovatel potravinářského podniku provozující stravovací službu povinen nejpozději v den jejího zahájení oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví den zahájení činnosti.

V příloze je uveden seznam provozoven společného stravování s výjimkou provozoven školního stravování evidovaných orgány ochrany veřejného zdraví do 31. října 2023 podle jednotlivých krajů.

Tento seznam však neznamená, že se jedná o aktuální stav, ale mohou být zde uvedeny i provozovny, které již svoji činnost nevykonávají.  Případné komentáře nebo připomínky k seznamu lze zaslat elektronicky na adresu: ovz@mzcr.cz.

Přílohy