Setkání se zástupci pacientských organizací – novinky v projektu Forum

Vytvořeno: 4. 11. 2016 Poslední aktualizace: 4. 11. 2016

Na čtvrtém setkání zástupců pacientských organizací s odborníky z různých oborů, které se uskutečnilo ve středu 26. října 2016 na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR, představila náměstkyně ministra zdravotnictví a iniciátorka těchto setkání Lenka Teska Arnoštová společně se svým týmem novinky v projektu Forum.

Tento projekt s podtitulem „Spolupráce pacientského segmentu a veřejné správy“ si klade za jeden z hlavních cílů změnit postavení pacientských organizací v systému českého zdravotnictví. Nyní je projekt Forum ve fázi příprav a schvalování ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí jako řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost. I do této přípravné fáze už by se ale pacientské organizace měly zapojit, jelikož je ministerstvo zdravotnictví požádalo o vyplnění dotazníku, jehož výsledky poslouží jako podkladový materiál a tzv. tvrdá data pro další kola schvalovacího procesu.
Více informací najdete níže ve videu ze setkání, ve kterém hovoří náměstkyně ministra Lenka Teska Arnoštová, a pracovnice ministerstva zdravotnictví Jana Hlaváčová a Lenka Omelková.