Semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Vytvořeno: 5. 11. 2012 Poslední aktualizace: 5. 11. 2012

Ministerstvo zdravotnictví informuje o termínech a místech konání seminářů pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k VÝZVĚ Č. 1 v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce zaměřené na posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající. Více informací o možnosti účasti na semináři a jeho programové náplni naleznete zde.