Semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 2 v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Vytvořeno: 22. 1. 2014 Poslední aktualizace: 22. 1. 2014

Ministerstvo zdravotnictví bude pořádat semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 2 v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce a za tímto účelem informuje potenciální zájemce o termínech a místech konání seminářů. Program je zaměřen na posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající. Více informací o možnosti účasti na semináři a jeho programové náplni naleznete zde.