Semináře pro žadatele o grant na individuální projekty v rámci Norských fondů 2009-2014 Aktivit I. a II.

Vytvořeno: 26. 6. 2014 Poslední aktualizace: 26. 6. 2014

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí pořádá ve dnech 7. 7. a 9. 7. 2014 semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v rámci Aktivity I. „Psychiatrická péče“ a Aktivity II. „Péče o děti“ Programu CZ 11 „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“ financovaného z Norských fondů 2009 – 2014.

Cílem výzvy do Aktivity I. „Psychiatrická péče“ je vytvoření podmínek pro rozvoj a implementaci komplexního programu léčebně rehabilitační péče, který umožní sledovat a vyhodnocovat stav pacienta a tak rozhodnout o jeho umístění mimo léčebnou instituci do zařízení komunitní péče a postupně pacienta připravit na návrat do běžného života. Cílem výzvy do Aktivity II. „Péče o děti“ je zlepšení zdravotního stavu dětské populace prostřednictvím prevence.

V pondělí 7. 7. 2014 se seminář uskuteční v Praze v hotelu Olšanka.

Ve středu 9. 7. 2014 se bude seminář konat v Olomouci v kongresovém sálu Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Přihlášky na oba semináře zasílejte do pátku 4. 7. 2014 na adresu petr.cermak@mzcr.cz. Semináře se mohou zúčastnit dva zástupci za organizaci.

Podrobný program seminářů bude zveřejněn v příštích dnech na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví v sekci Norské fondy 2009-2014.