Semináře pro žadatele 14. výzva 3.2 IOP, aktivity 3.2a

Vytvořeno: 31. 1. 2013 Poslední aktualizace: 31. 1. 2013

Dne 12. února 2013 pořádá odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR seminář pro žadatele ucházející se o podporu z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2  – Služby v oblasti veřejného zdraví, zaměřené na podporu vybavenosti národních sítí vybraných specializovaných pracovišť onkologické péče:

1. Komplexní onkologická centra
2. Spolupracující komplexní onkologická centra

Více informací k semináři naleznete zde .