Semináře pro žadatele 13. výzva 3.2 IOP, aktivity 3.2a

Vytvořeno: 16. 11. 2012 Poslední aktualizace: 16. 11. 2012

Dne 23. listopadu 2012 pořádá odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR seminář pro žadatele ucházející se o podporu z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2  – Služby v oblasti veřejného zdraví, zaměřené na podporu  vybavenosti národních sítí vybraných specializovaných pracovišť cerebrovaskulární a kardiovaskulární péče: 

  1. Iktová centra
  2. Komplexní kardiovaskulární centra – spolupracující subjekty
  3. Komplexní cerebrovaskulární centra
Více informací k semináři naleznete zde.