Seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 3 v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Vytvořeno: 5. 1. 2015 Poslední aktualizace: 5. 1. 2015

Ministerstvo zdravotnictví pořádá dne 16. 1. 2015 seminář pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 3 v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce. Seminář se uskuteční od 11:00 v Praze na Ministerstvu zdravotnictví.

Přihlášku na seminář zasílejte do čtvrtka 15. 1. 2015 na adresu tomas.hruza@mzcr.cz. Semináře se mohou zúčastnit dva zástupci za organizaci.

Přílohy