Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Seminář pro žadatele – 31. a 32. výzva IROP Následná péče – 9. 12. 2022

Vytvořeno: 22. 11. 2022 Poslední aktualizace: 22. 11. 2022

Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k 31. a 32. výzvě IROP Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče  – SC 4.3, ke kterým byla vydána avíza dne 21. 11. 2022, kde budete detailněji seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+ apod. (více viz program semináře). 

Více informací naleznete na tomto odkaze IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Seminář pro žadatele – 31. a 32. výzva IROP Následná péče – 9. 12. 2022 (mmr.cz)