Seminář pro žadatele 17. výzva 3.2 IOP, aktivity 3.2c

Vytvořeno: 27. 11. 2013 Poslední aktualizace: 27. 11. 2013

Dne 11. prosince 2013 pořádá odbor evropských fondů Ministerstva zdravotnictví ČR seminář pro žadatele ucházející se o podporu z Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2  – Služby v oblasti veřejného zdraví, aktivity 3.2c Řízení kvality a nákladovosti systému veřejného zdraví (inovativní zařízení pro měření, hodnocení kvality a nákladovosti péče).

Více informací k semináři naleznete zde .