Seminář pro příjemce z 1. výzvy IOP – Problematika zadávání veřejných zakázek

Vytvořeno: 12. 2. 2009 Poslední aktualizace: 12. 2. 2009

Dne 12. února 2009 byl na Ministerstvu zdravotnictví uskutečněn seminář pro příjemce z 1. výzvy IOP, oblasti intervence 3.2 na téma „Problematika zadávání veřejných zakázek“. Po zkušenostech z předchozího programového období se jeví zadávání veřejných zakázek jako nejrizikovější oblast při realizaci projektů financovaných ze strukturálních fondů. Z tohoto důvodu zrealizoval Odbor evropských fondů tématicky zaměřený seminář pro příjemce.


Prezentace je k dispozici ke stažení v příloze 1.


Seminář pro příjemce, který bude zaměřen na celou problematiku realizace projektů, tj. monitoring, finanční řízení, publicitu, povinnosti v době udržitelnosti, kontroly, aj., je plánován na první polovinu března 2009 a všichni příjemci o tomto semináři budou informováni.


Více informací o seminářích naleznete zde

Přílohy