Seminář pro příjemce z 1. výzvy IOP – Problematika realizace projektů

Vytvořeno: 18. 2. 2009 Poslední aktualizace: 18. 2. 2009

Dne 5. března 2009 se uskutečnil v budově Ministerstva zdravotnictví v zasedací místnosti č.281 seminář pro příjemce z první výzvy oblasti intervence 3.2 IOP.  Mezi hlavní témata patřilo především seznámení s problematikou zadávání veřejných zakázek, finančním a věcným monitoringem, způsobem oznamování změn v projektu, proplácení žádostí o platbu, Rozhodnutím o poskytnutí dotace a podmínek realizace projektu, publicitou, kontrolami a upozornění na nejčastější nesrovnalosti příjemců v předcházejícím programovém období.


Program semináře, jednotlivé prezentace a fotodokumentaci naleznete zde.