Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 21. 8. 2015 Poslední aktualizace: 21. 8. 2015

Dne 2. 9. 2015 se v Praze uskuteční seminář pro příjemce grantu sub-projektů podaných v rámci výzvy č. 3 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví. Seminář se bude konat od 10:30 v budově Ministerstva zdravotnictví v místnosti 281. Na seminář jsou pozváni zástupci příjemců všech doporučených sub-projektů. Na semináři budou příjemci seznámeni s pravidly administrace sub-projektů, které jsou nastaveny v implementační dokumentaci Programu.

 

Přihlášky na seminář zasílejte do úterý 1. 9. 2015 na adresu tomas.hruza@mzcr.cz. Semináře se mohou zúčastnit dva zástupci za organizaci.