Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 2 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 16. 10. 2014 Poslední aktualizace: 16. 10. 2014

Dne 31. 10. 2014 se uskuteční seminář pro příjemce sub-projektů doporučených hodnotící komisí k financování v rámci výzvy č. 2 Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví. Seminář se uskuteční od 11:00 v Praze v budově Ministerstva zdravotnictví. Na seminář jsou pozváni zástupci příjemců všech doporučených sub-projektů. Na semináři budou příjemci seznámeni s pravidly administrace sub-projektů, které jsou nastaveny v implementační dokumentaci Programu.

Přihlášky na seminář zasílejte do čtvrtka 30. 10. 2014 na adresu tomas.hruza@mzcr.cz. Semináře se mohou zúčastnit dva zástupci za organizaci.