Seminář pro potenciální žadatele

Vytvořeno: 21. 6. 2019 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

Dne 27.6.2019 se uskuteční na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální žadatele o dotace v rámci 2. výzvy v Programu podpory Center duševního zdraví II. Během tohoto semináře získají jeho účastníci informace o procesu předkládání žádostí o dotace a jejich schvalování, časovém harmonogramu a možnou návaznost na další výzvy (CDZ III, IROP, Podpora nových služeb pro duševně nemocné).

Projekt „Podpora vzniku Center duševního zdraví II“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037) je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu.

 

Přílohy