Seminář pro potenciální žadatele

Vytvořeno: 20. 9. 2019 Poslední aktualizace: 20. 9. 2019

 

Dne 8. října 2019 se uskuteční na Ministerstvu zdravotnictví seminář pro potenciální uchazeče o dotaci v rámci Programu podpory Center duševního zdraví III. Během tohoto semináře získají jeho účastníci informace o připravované výzvě k předkládání žádostí o dotace a jejich schvalování, časovém harmonogramu.

Projekt „Podpora vzniku Center duševního zdraví III“, (reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0009646) je realizován Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského sociálního fondu.

 

 

Přílohy: Pozvánka na seminář dne 8. 10. 2019

Přílohy