Screeningové vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství

Vytvořeno: 10. 8. 2023 Poslední aktualizace: 10. 8. 2023

Hormony štítné žlázy mají nezastupitelný význam pro úspěšné otěhotnění, pro vývoj plodu i pozdější psychosomatický vývoj dítěte. Neléčená onemocnění v těhotenství mohou mít negativní dopady jak na průběh těhotenství, tak na vývoj dítěte.

Cílem screeningového vyšetření je záchyt tyreopatií v časné fázi gravidity. Jde o zánětlivé onemocnění štítné žlázy provázené různým stupněm nedostatku tyreoidálních hormonů, které velmi často probíhá asymptomaticky, nebo jsou příznaky nespecifické, snadno zaniknou v obtížích, které mohou být spojené s graviditou.

Součástí realizace screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství bude zvýšení povědomí o tomto screeningu mezi laickou i odbornou veřejností. Do screeningového procesu budou zapojeni ambulantní gynekologové a ambulantní endokrinologové, případně praktičtí lékaři, kteří si převezmou do péče ženu po ukončeném šestinedělí. Test se bude provádět ze žilní krve odebrané ráno nalačno, co nejdříve v prvním trimestru (optimálně v době prvního potvrzení těhotenství, nejpozději však do 14. týdne těhotenství). Dostaví-li se žena k prvnímu vyšetření později, nejedná se již o screening. O dalším vyšetření štítné žlázy rozhodne gynekolog individuálně.

V rámci Programu časného záchytu tyreopatií v těhotenství je ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 11/2023 zveřejněna níže přiložená Metodika realizace screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství.

Přílohy