Věstník 11/2023

Vytvořeno: 10. 8. 2023 Poslední aktualizace: 10. 8. 2023
Obsah věstníku č. 11/2023
1a. Metodický návod k zajištění jednotného postupu při posuzování a uznávání chronického onemocnění bederní páteře z dlouhodobého přetěžování těžkou fyzickou prací jako nemoci z povolání
1b. Metodický návod k zajištění jednotného postupu při autorizovaném měření, posuzování a interpretaci výsledků měření lokální svalové zátěže metodou integrované elektromyografie
1c . Podmínky pro udělení autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb.
2. Vzdělávací program specializačního oboru MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE, červenec 2023
3. Cenový předpis MZ ČR č. 8/2023/OLZP ze dne 4. srpna 2023 o stanovení obchodní přirážky za distribuci a výdej léčivých přípravků hrazených podle § 32c zákona č. 48/1997 Sb. 
4a. Metodika realizace populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu prostaty v ČR
4b. Podmínky akreditace pracovišť pro biopsie prostaty v rámci programu časného záchytu 
4c. Podmínky akreditace pracovišť pro MRI prostaty v rámci programu časného záchytu 
4d. Standard provedení biopsie prostaty v rámci programu časného záchytu 
4e. Standard provedení multiparametrického zobrazení prostaty magnetickou rezonancí v rámci programu časného záchytu 
5. Metodika realizace screeningového vyšetření poruch štítné žlázy v těhotenství
6. Oznámení MZ ČR–Úprava Věstníku MZ ČR částka 1/2009 Standard při poskytování a vykazování screeningu nádorů kolorekta v České republice 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?