Rozšíření seznamu evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka

Vytvořeno: 2. 10. 2019 Poslední aktualizace: 2. 10. 2019

Doporučení předsednictva Národní transfuzní komise ze dne 12. 9. 2019 – rozšíření seznamu evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka

S ohledem na aktuální informaci o výskytu případu infekce virem západonilské horečky (dále jen „WNV“) na Slovensku doporučuje předsednictvo Národní transfuzní komise rozšíření seznamu evropských zemí nebo oblastí, jejichž návštěva je důvodem k dočasnému vyřazení z dárcovství krve pro riziko přenosu infekce virem západonilské horečky na člověka ze dne 10. 6. 2019 o Slovenskou republiku – Bratislavský kraj. Předsednictvo NTK doporučuje dočasně na 28 dnů po opuštění uvedené oblasti vyřadit z dárcovství krve a jejích složek pro výrobu transfuzních přípravků pro riziko přenosu WNV na člověka osoby, které v oblasti pobývaly v období od 15. 8. 2019  (pozn. do 31. 10. 2019),  za pobyt se považuje návštěva zahrnující alespoň 1 přenocování.