Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání neregistrovaného humánního léčivého přípravku BETAMOX PLUS s údaji uvedenými na vnějším a vnitřním obalu v jiném než českém jazyce, s účinností od 2. 3. 2024

Vytvořeno: 28. 2. 2024 Poslední aktualizace: 28. 2. 2024

Přílohy