Rozhodnutí č.j. MZDR 29942/2021-2/OBP, kterým se povoluje přípravek BIOBOR JF pro účely ošetření leteckého paliva k zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace

Vytvořeno: 6. 8. 2021 Poslední aktualizace: 6. 8. 2021

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, rozhodlo o povolení přípravku BIOBOR JF pro účely ošetření leteckého paliva k zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace.

Přílohy