Rozhodnutí č.j. MZDR 20900/2022-1/OBP, kterým se povoluje přípravek BIOBOR JF pro účely ošetření leteckého paliva k zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace

Vytvořeno: 15. 7. 2022 Poslední aktualizace: 15. 7. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle čl. 55 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání, v platném znění, rozhodlo o povolení přípravku BIOBOR JF pro účely ošetření leteckého paliva k zabránění rozvoje mikrobiální kontaminace.

Přílohy