Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 326/2014 Sb.

Vytvořeno: 13. 2. 2015 Poslední aktualizace: 13. 2. 2015

Registrační listy zdravotních výkonů vydaných vyhláškou č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších výkonů.

Přílohy