Rakouské předsednictví v Radě EU

Vytvořeno: 3. 7. 2018 Poslední aktualizace: 3. 7. 2018

 

Od 1. července do 31. prosince 2018 předsedá Radě EU Rakousko (AT PRES), které spolu s Estonskem a Bulharskem tvoří troj-předsednictví v období červenec 2017 až prosinec 2018.

Prioritními tématy AT PRES z oblasti zdravotnictví jsou oblast farmaceutické politiky, problematika očkování a přenosných onemocnění a oblast elektronizace, digitalizace
a eHealth.

AT PRES bude pokračovat v projednávání návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci,      návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU a návrhu revize směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené  k lidské spotřebě (přepracované znění).

AT PRES bude také připravovat jednotnou pozici EU na 8. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy WHO o kontrole tabáku (COP 8), které se uskuteční ve dnech 1. – 6. října v Ženevě a jehož hlavními tématy budou rozpočet a regulace e-cigaret.

AT PRES neplánuje přijmout žádné závěry Rady.