Intervenční radiologie

Vytvořeno: 22. 12. 2017 Poslední aktualizace: 17. 2. 2022
Standardy jsou dostupné ve Věstníku MZ č. 10/2016.
 
Těmito Národními radiologickými standardy se pro pracoviště intervenční radiologie nahrazují „Národní radiologické standardy – radiodiagnostika – Intervenční radiologie (bez diagnostických postupů nukleární medicíny)“, které byly vydány ve  Věstníku MZ č. 9/2011 (na stranách 407–437), jejichž uveřejnění proběhlo formou oznámení ve Věstníku MZ č. 8/2012.